La investigació en l’àmbit educatiu. 15ns Debats de recerca

15ns Debats de Recerca

Varis

La investigació en l’àmbit educatiu. 15ns Debats de recerca

Sumari 

Benvinguda als 15ns Debats de recerca. Sra. Mireia Maestre i Cortadella, directora de Comunicació i Marca de MoraBanc

Presentació dels 15ns Debats de recerca. Sra. Àngels Mach i Buch, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències

Salutació. Sra. Vanessa Arroyo i Nares, gerent d’Andorra Recerca + Innovació

Inauguració oficial.I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior

Introducció. Dr. Alan Ward i Koeck, coordinador dels 15ns Debats de recerca

 

Conferència plenària. Défis et dérives de l’éducation au XXIème siècle

Dra. Martina Marquilló i Larruy, professeure des universités, émérite, en sciences du langage et didactique des langues, Université Lumière Lyon 2 & Laboratoire ICAR – UMR 5191 Labex ASLAN

 

Àmbit: Nous reptes en l’educació del segle xxi

Les competències i el plurilingüisme a la formació inicial de mestres: una realitat nacional i internacional. Dra. Blanca Carrera i Gonzàlez, doctora en innovació educativa per la Universitat d’Andorra, màster en llengües aplicades, investigadora del Grup de recerca interdisciplinari en educació de l’UdA i docent del Departament d’Educació de Catalunya

Oportunitats i reptes per cultivar capacitats d’autoregulació sostenible del consum. Lliçons apreses amb una escola andorrana de maternal i primera ensenyança. Dra. Aura Trifu, doctora en estudis internacionals en pau, conflicte i desenvolupament per la  Universitat Jaume I, i investigadora col·laboradora del Grup de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació

La lectura dialògica a l’aula. Com podem millorar les habilitats acadèmiques i psicosocials dels nostres estudiants des de l’ensenyament basat en l’evidència. Dra. Helena Prieto Sanz, doctora per la Universitat d’Andorra i directora de l’Àrea de Qualitat de la Universitat Carlemany

L’ensenyament i l’aprenentatge de competències de ciutadania democràtica a la segona ensenyança de l’Escola Andorrana. Sr. Salvador Sala i Carrasco, responsable de Programa de la divisió de política educativa del Consell d’Europa i doctorand de la Universitat Autònoma de Barcelona

És possible la formació dual universitària transfronterera? Identificació d’opcions en el marc del projecte Poctefa LLL-Tranversalis. Dr. Josep Fortó i Areny, doctor per la Universitat d’Andorra i director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics de l’UdA. Dra. Betlem Sabrià i Bernadó, doctora per la Universitat d’Andorra i coordinadora d’extensió universitària de l’UdA

 

Àmbit: Ensenyament de ciències / STEAM

Sumant en l’educació per a la sostenibilitat. Sra. Montserrat Brugulat i Ubach, biòloga i tècnica pedagògica a Andorra Recerca + Innovació

La dinàmica de tecleig com a eina per identificar usuaris en entorns educatius. Dr. Aleix Dorca i Josa, doctor en ciències de la informació per la Universitat d’Andorra, llicenciat en informàtica, màster en seguretat informàtica i programari lliure, i responsable dels serveis informàtics de l’UdA

Les sortides escolars com a oportunitat per aprendre ciències. Sra. Marta Fonolleda i Riberaygua, doctora en didàctica de les ciències experimentals per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora del Grup de recerca Complex i professora associada a la Facultat d’Educació de la UAB

Factors de decisió didàctica en l’ensenyament de matemàtiques a la segona ensenyança d’Andorra. Sra. Rosa Pons i Duró, professora de ciències i de matemàtiques al Centre d’Educació al Llarg de la Vida del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i doctoranda

  

Àmbit: Ensenyament de les llengües

L’ensenyament-aprenentatge de la llengua francesa a finals de primera ensenyança a les escoles francesa i andorrana d’Escaldes: el rol dels errors en la millora de l’expressió oral. Dra. Presentació Tor i Porta, doctora en sociolingüística i didàctica del plurilingüisme per la Universitat de Perpinyà Via Domitia i cap d’estudis de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany

L’ús de les tecnologies mòbils a l’aula d’anglès de l’escola andorrana. Un cas d’èxit?. Dr. Ferran Costa i Marimon, doctor en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa per la Universitat d’Andorra, llicenciat en relacions internacionals, màster en llengües aplicades i investigador al Grup de Recerca en Llengües de l’UdA

Rol de la gamificació en l’aprenentatge de segones llengües. Dra. Nadia Azzouz i Boudadi, doctora en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa per la Universitat d’Andorra, llicenciada en traducció i interpretació, investigadora del Grup de Recerca en Llengües de l’UdA i professora del bàtxelor en ciències de l’educació de l’UdA

La lingüística de la variació, eina pedagògica, al servei de l’ensenyament de les llengües. Aplicació al català d’Andorra. Lídia Rabassa Areny, maîtresse de conférences en sciences du langage au Département de Lettres Modernes, Cinéma et Occitan. Université de Toulouse Jean-Jaurès, Laboratoire CLLE (Cognition, Langues, Langage, Ergonomie) – (UMR 5263), Équipe Langues et Langages

Conclusions i cloenda. Dr. Alan Ward i Koeck, coordinador dels 15ns Debats de recerca

 

 

AutorVaris
Idioma català
ISBN 978-99920-61-70-1
Preu 15,00
Número de pàgines 230 pàgines
Nom de la col·lecció Debats de Recerca
Any de la primera edició 2023
Scroll to Top
Scroll to Top