Estudis sobre els orígens de la noblesa medieval al nord-est peninsular (segles X-XII)

Almudena Blasco Vallés, Oliver Vergés Pons

Explicar els orígens de la noblesa medieval és narrar la formació i consolidació dels llinatges de la classe dirigent que van ostentar el poder polític, social i econòmic durant segles. És intentar entendre els mecanismes emprats per diverses nissagues per tal d’imposar la seva autoritat i perpetuar-se en el poder. En el present volum presentem un seguit d’aportacions útils per entendre com es va produir l’eclosió dels llinatges nobiliaris que són objecte d’estudi així com la seva consolidació en l’espai territorial del nord-est peninsular, especialment als comtats catalans dels segles X-XII. Es tracta d’una publicació transversal que recull aportacions centrades en diversos territoris, períodes i àmbits d’estudi que permetran conèixer de primera mà uns processos que no sempre van seguir pautes unívoques ni van respondre a problemàtiques equiparables, i en què d’altres llinatges o l’estament eclesiàstic van tenir un paper decisiu en la consolidació o fracàs d’un projecte familiar.

CONTINGUTS

-Introducció, per Almudena Blasco Vallés i Oliver Vergés Pons, pp. 11-15.
-La descendència del comte Berà de Barcelona en la construcció dels comtats catalans, per Ramon Martí Castelló, pp. 17-52.
-Dels Dacònides als Montferrer. Història d’un llinatge intervingut per l’Església d’Urgell (segles X-XII), per Carles Gascón Chopo, pp. 53-84.
-Montornès i Castellbisbal: dos llinatges de castlans vallesans al llarg del segle XII, per Alberto Reche Ontillera, pp. 85-106.
-Negociar la familiaritas. Estructuras y estrategias familiares en el reino de Pamplona (siglos XI-XII), per Andrea Aparicio Lozano, pp. 107-142.
-Els vicaris del comte de Barcelona, gresol de nobleses, per Ramon Martí Castelló i Jordi Gibert Rebull, pp. 143-178.
-El caso de Gisla d’Armagnac: notas sobre la política matrimonial de la nobleza de los Pirineos en tiempos de la Reforma Gregoriana, per Almudena Blasco Vallés, pp. 179-192.
-Quatre generacions de la família vescomtal d’Osona en terres urgellenques (segles x-xi), per Oliver Vergés Pons, pp. 193-218.
-Clausura, per José Enrique Ruiz-Domènec, pp. 219-228.
-Resums, pp. 229-238

AutorsAlmudena Blasco Vallés i Oliver Vergés Pons
Idioma Català
ISBN 978-84-121359-1-6
Preu 18,00
Número de pàgines 250 pàgines
Any de la primera edició 2019
Scroll to Top
Scroll to Top